Objektif Pusat Sumber SSMS

  • Meningkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran, potensi individu serta sahsiah.
  • Menggalakkan atlet murid dan guru menggunakan pelbagai kemudahan pembelajaran supaya mereka tidak hanya bergantung kepada buku teks dan kaedah tradisional sahaja.
  • Memupuk tabiat belajar sendiri dan menyelidik melalui pencarian dan penggunaan maklumat secara sistematik.
  • Membantu atlet murid dan guru menghasil, menilai dan menggunakan pelbagai alatan dan bahan pengajaran dan pembelajaran.
  • Mengadakan perkhidmatan untuk memenuhi keperluan pembelajaran yang berbeza dalam kalangan atlet murid.
  • Melatih atlet murid menggunakan kemahiran maklumat dalam proses pembelajaran.
Advertisements
This entry was posted in Maklumat AM. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s